HET TEAM

JOS BODE

Afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht.
Sinds 1986 mede-eigenaar van de tandartspraktijk.

Lidmaatschappen:
NVvP: Nederlandse Vereniging voor Parodontologie
OVAP: Orthodontische Vereniging van Algemeen Practici
NMT: Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde KRT: Kwaliteitsregister Tandartsen
WAVAN: Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland

GUUS VAN DEN BOSCH

Afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1984 eigenaar van de tandartspraktijk.

Lidmaatschappen:
NVvP: Nederlandse Vereniging voor Parodontologie
NVOI: Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie
DAED: Dutch Academy Esthetic Dentistry
NMT: Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
KRT: Kwaliteitsregister Tandartsen

JAN WINTERS

Afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds 2014 in onze praktijk werkzaam.

Lidmaatschappen:
NVOI: Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie
NMT: Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NELLEKE VAN DRUNEN-BARENDREGT

Office Manager.
Sinds 1986 werkzaam in onze praktijk.

MONIKA BEAUFORT

Preventie-assistente.
Sinds 2015 werkzaam in onze praktijk.

PIETA KORPERSHOEK                

Preventie-assistente/Tandtechniek.
Sinds 2008 werkzaam in onze praktijk.

KELLY VAN MUNSTER

(Orthodontie-)assistente.
Sinds 2009 werkzaam in onze praktijk.

RIA VAN DER STEEN

Assistente.
Sinds 2015 werkzaam in onze praktijk.