PRAKTISCH

GEGEVENS


Neem bij uw eerste bezoek uw verzekeringspas en een geldig legitimatiebewijs mee.

Is uw medicijngebruik gewijzigd, meld dit dan altijd voordat wij starten met de behandeling.

 

TARIEVEN


De tandartstarieven voor 2016 zijn vastgesteld door de overheid, dit betekent dat de tarieven voor elke tandarts gelijk zijn.

> Bekijk de codes en de tarieven voor 2016

 

BETALEN


Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Uwnota.nl.

De ontvangen factuur betaalt u aan Uwnota.nl. U treft de benodigde bankgegevens op de factuur. Bij CZ verzekerden worden de nota's rechtstreeks geïncasseerd

Lees hier informatie over de betalingsvoorwaarden.

Voor vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met uwnota.nl. Voor overige vragen over nota's en betalen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de Servicedesk van Uwnota.nl.


VOOR ALGEMENE VRAGEN OVER NOTA'S EN BETALEN


Bel met de servicedesk: 4049404

> informatie over www.uwnota.nl

 

KLACHTEN


Wij doen er onze uiterste best voor dat onze pati├źnten tevreden zijn en blijven. Mocht u toch vinden dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, aarzel dan niet om dit te melden. In een open en eerlijk gesprek zoeken wij samen met u naar een oplossing.

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Tandheelkundig informatiepunt TIP (0900 - 202 50 12).

Levert dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u nog gebruik maken van de NMT klachtenregeling, waarbij wij zijn aangesloten.

Meer informatie hierover vindt u op www.nmt.nl.